Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 28 2017

3643 f9fe 400
Reposted fromdivi divi viawhattever whattever
maybeinlove
1100 ca68 400
Zadura
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabadblood badblood
maybeinlove
4878 6343 400
Reposted fromzrazik zrazik viawerkacholerka werkacholerka
maybeinlove
Wszystko wiesz (...) Ja wiem, że ty wszystko wiesz. Ty jesteś tak zwana mądra kobieta, o ile takie w ogóle istnieją. To znaczy najbardziej nieszczęśliwa. Dlatego, że jesteś mądra. Że wszystko zrozumiesz, że wszystko wybaczasz, że wszystko potrafisz mądrze ustawić. Za mądrość płaci się cierpieniem, Krystyno. Biedne, nieszczęśliwe, mądre kobiety. Żal mi was, bo prawie zawsze giniecie przez głupców.
— Marek Hłasko
Reposted fromdysonanspoznawczy dysonanspoznawczy viakinu kinu

December 26 2017

maybeinlove
5658 8845 400
Reposted fromkaiee kaiee viavolldost volldost

December 25 2017

December 19 2017

9935 344c 400
Reposted frombrumous brumous viainsanedreamer insanedreamer

December 03 2017

maybeinlove
3549 3f3d 400
Reposted fromferlin ferlin vianiskowo niskowo
maybeinlove
0833 1494 400

November 27 2017

maybeinlove
maybeinlove
0324 ed29 400
Reposted fromkuszii kuszii viadancingwithaghost dancingwithaghost
maybeinlove
9993 009b 400
Reposted fromdivi divi viaWilalena Wilalena

November 19 2017

maybeinlove
1538 7030 400
Reposted fromSzczurek Szczurek viademoralizuje demoralizuje
maybeinlove
Każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostanie samotny nie dlatego, że lubi,ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
— Jodi Picoult – Bez mojej zgody
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viapikkumyy pikkumyy

November 18 2017

3643 f9fe 400
Reposted fromdivi divi via12czerwca 12czerwca

November 16 2017

maybeinlove
3997 1519 400
Reposted fromfafner fafner viaikari ikari

November 13 2017

maybeinlove
9083 ee78 400
Reposted fromoll oll vianiezwyykla niezwyykla
9995 4049 400
Reposted fromdivi divi viamems mems
maybeinlove

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viaEtien Etien
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl